EBI 38/16 Zarejestrowanie przez sąd zmiany nazwy Emitenta na Bras S.A.

EBI 38/16 Zarejestrowanie przez sąd zmiany nazwy Emitenta na Bras S.A.

Zarząd Spółki BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 30 listopada 2016 roku powziął informację o rejestracji zmian w Statucie Spółki, w tym o zmianie nazwy z INVENTI S.A. na BRAS S.A., które zostały uchwalone podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2016 roku.

Dla Emitenta zostanie uruchomiona nowa strona internetowa pod adresem brassa.pl

Poniżej treść dokonanych zmian:

Nowe brzmienie § 1 Statutu Spółki:
„1. Spółka działa pod firmą BRAS Spółka Akcyjna
2. Spółka może używać skrótu BRAS S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.”

Dotychczasowa treść § 1 Statutu Spółki:
„1. Spółka działa pod firmą INVENTI Spółka Akcyjna w Bydgoszczy.
2. Spółka może używać skrótu INVENTI S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.”

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

30 listopada 2016 / Raporty bieżące EBI