EBI 39/14 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVENTI S.A. wraz z projektami uchwał oraz proponowanymi zmianami Statutu Spółki

EBI 39/14 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVENTI S.A. wraz z projektami uchwał oraz proponowanymi zmianami Statutu Spółki

Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: „Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 28 listopada 2014 roku o godzinie 12.00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w Bydgoskiej Szkole Wyższej, przy ul. Unii Lubelskiej 4 w Bydgoszczy.

Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał oraz proponowanymi zmianami Statutu Spółki znajduje się w załączniku.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1,2 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

zmianystatutu281114 wzorpelnomocnictwa281114 projekty281114 ogloszenie281114 informacjaglosy281114 formularz281114

30 października 2014 / Raporty bieżące EBI