EBI 40/14 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2014 r.

EBI 40/14 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2014 r.

Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (daje: „Spółka”) przekazuje informuję o zmianie terminu publikacji raportu kwartalnego Spółki za III kwartał 2014 r..

Zgodnie z harmonogramem publikacji raportów okresowych w 2014 roku (podanym do informacji publicznej raportem bieżącym nr 1/2014 z dnia 08.01.2014 roku), pierwotny termin publikacji raportu okresowego za III kwartał 2014 roku wyznaczony był na dzień 14 listopada 2014 roku. Nowy termin publikacji raportu okresowego za III kwartał 2014 roku został ustalony na dzień 12 listopada 2014 r.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

10 listopada 2014 / Raporty bieżące EBI