EBI 41/12 Zawarcie umowy na świadczenie usług doradczych ze spółką Blue Tax Group S.A.

EBI 41/12 Zawarcie umowy na świadczenie usług doradczych ze spółką Blue Tax Group S.A.

Zarząd Spółki INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy informuje, iż w dniu 19 listopada 2012 roku została zawarta umowa na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze spółką Blue Tax Group S.A. w zakresie wprowadzenia instrumentów finansowych spółki, a mianowicie akcji na okaziciela serii A, serii E oraz akcji na okaziciela serii F, na rynek NewConnect.
Jednocześnie Zarząd informuje, że 3 000 000 akcji na okaziciela serii A Spółki – zgodnie z umową zawartą z akcjonariuszem posiadającym akcje tej serii – objętych jest umownym zobowiązaniem do niezbywania tych akcji (lock-up) w okresie do 30.06.2013 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

20 listopada 2012 / Raporty bieżące EBI