EBI 4/13 Korekta raportu bieżącego nr 3/2013 z dnia 10.01.2013r. Zawarcie umowy na świadczenie usług doradczych ze spółką Blue Tax Group S.A.

EBI 4/13 Korekta raportu bieżącego nr 3/2013 z dnia 10.01.2013r. Zawarcie umowy na świadczenie usług doradczych ze spółką Blue Tax Group S.A.

Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przekazuje korektę raportu bieżącego nr 3/2013 z dnia 10.01.2013r. odnoszącego się do komunikatu o zawarciu umowy na świadczenie usług doradczych ze spółką Blue Tax Group S.A. Korekta dotyczy omyłkowo podanej niewłaściwej podstawy prawnej.

Brzmienie przed korektą:

§ 3 ust. 18 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Brzmienie po korekcie:

§ 3 ust. 2 pkt. 18 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

24 stycznia 2013 / Raporty bieżące EBI