EBI 4/19 Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych

EBI 4/19 Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych

Zarząd BRAS S.A. („Emitent”) informuje, że w dnia 28 maja 2019 roku zawarł umowę w przedmiocie przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2018 przez Biuro Usług Rachunkowych Bilans Kręciszewski Roman.Podstawa prawna:§3 ust.1 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

29 maja 2019 / Raporty bieżące EBI