EBI 4/2012 Raport kwartalny za I kwartał 2012 roku

EBI 4/2012 Raport kwartalny za I kwartał 2012 roku

Spółka: INVENTI S.A.
Numer: 4/2012
Data: 2012-05-15 09:59:06
Typy rynków: NewConnect – Rynek Akcji GPW
Tytuł: Raport kwartalny za I kwartał 2012 roku
Dane szczegółowe:
Zarząd INVENTI S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za I kwartał 2012 roku.

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

EBI 4/2012 Raport kwartalny za I kwartał 2012 roku

31 maja 2012 / Raporty okresowe EBI