EBI 4/2012 Raport kwartalny za I kwartał 2012 roku