EBI 4/2015Podpisanie umowy wykonawczej przez PMG CONCEPT Sp. z o.o.

EBI 4/2015Podpisanie umowy wykonawczej przez PMG CONCEPT Sp. z o.o.

Zarząd Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy dnia 12 marca 2015 roku otrzymał informację od spółki PMG CONCEPT Sp. z o. o. (w której Inventi S.A. posiada 25 udziałów – stanowiących 25% kapitału zakładowego oraz dających 25% głosów na Zgromadzeniu Wspólników) dotyczącą podpisania 10 marca 2015 roku umowy na wykonanie robót ziemnych, odtworzenia nawierzchni, renowacji terenu, wykonania przepustów, przewiertów itd. oraz inne roboty towarzyszące realizacji zadań:

„Realizacja prac związanych z przyłączeniem odbiorców grupy IV i V grupy przyłączeniowej na terenie działalności Tauron S.A. oddział w Krakowie na obszarze RD Krowodrza zadanie nr 1 PE Zabierzów”

„Realizacja prac związanych z przyłączeniem odbiorców grupy IV i V grupy przyłączeniowej na terenie działalności Tauron S.A. oddział w Krakowie na obszarze RD Krowodrza zadanie nr 2 PE Krzeszowice”.

Przedmiot umowy będzie realizowany sukcesywnie do 31 grudnia 2016 roku.

Szacunkowa wartość robót do wykonania w w/w okresie wynosi 4.800.000,00 złotych netto.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

13 marca 2015 / Raporty bieżące EBI