EBI 42/12 Uzupełnienie raportu bieżącego nr 41/2012

EBI 42/12 Uzupełnienie raportu bieżącego nr 41/2012

W nawiązaniu do komunikatu nr 41/2012 z dnia 20 listopada 2012r.w sprawie zawarcia umowy na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze spółką Blue Tax Group S.A. w zakresie wprowadzenia akcji na okaziciela serii A, serii E oraz serii F na rynek NewConnect, Zarząd Inventi S.A. zobowiązuje się do niezbywania 2 500 000 akcji wałsnych na okaziciela serii F w okresie do 15 czerwca 2013 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

21 listopada 2012 / Raporty bieżące EBI