EBI 42/13 Zawarcie umowy na świadczenie usług doradczych ze spółką INVESTcon GROUP S.A.

EBI 42/13 Zawarcie umowy na świadczenie usług doradczych ze spółką INVESTcon GROUP S.A.

Zarząd Spółki INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu 19 lipca 2013 roku podpisał umowę ze spółką INVESTcon GROUP S.A. z siedzibą w Poznaniu, której przedmiotem jest świadczenie usług autoryzowanego doradcy w ramach przygotowania, przeprowadzenia emisji akcji serii M, rejestracji akcji w KDPW oraz wprowadzenia akcji serii M Spółki do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect.

W umowie uwzględnione zostały zapisy stanowiące o podjęciu przez obie Strony niezwłocznie wszelkich działań mających na celu realizację przedmiotu umowy, w jak najkrótszym terminie od dnia jej zawarcia. Ponadto, w umowie zawarty został również zapis dotyczący uwzględnienia nowelizacji ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych z dnia 8 marca 2013 roku, która weszła w życie 23 kwietnia 2013 roku.

Podstawa prawna: §3 ust.2 pkt.18 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

19 lipca 2013 / Raporty bieżące EBI