EBI 43/13 Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej

EBI 43/13 Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 19 lipca 2013 roku powziął informację o rezygnacji pana Wojciecha Batusiewicza z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej INVENTI S.A.. Rezygnacja z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki związana jest z wyborem pana Batusiewicza na Członka Rady Nadzorczej spółki GLOBAL ENERGY S.A. w Warszawie, a tym samym uniknięciem ewentualnego konfliktu interesów, wynikającego z tego faktu, w zakresie współpracy INVENTI S.A. oraz GLOBAL ENERGY S.A. w obszarze odnawialnych źródeł energii.

Podstawa prawna: §3 ust.2 pkt.11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

22 lipca 2013 / Raporty bieżące EBI