EBI 43/14 Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INVENTI S.A. w dniu 28 listopada 2014 roku