EBI 43/14 Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INVENTI S.A. w dniu 28 listopada 2014 roku

EBI 43/14 Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INVENTI S.A. w dniu 28 listopada 2014 roku

Spółka INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 listopada 2014 roku.

UCHWAŁY NWZ 2014
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

28 listopada 2014 / Raporty bieżące EBI