EBI 44/14 Odwołanie osoby nadzorującej oraz powołanie osób nadzorujących

EBI 44/14 Odwołanie osoby nadzorującej oraz powołanie osób nadzorujących

Spółka INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej Spółka) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28.11.2014 r. odwołało z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Cezarego Jasińskiego, oraz powołało Pana Eugeniusza Zamysłowskiego oraz Stanisława Borsuka.

Jednocześnie Spółka informuje, że szczegółowe życiorysy nowych członków Rady Nadzorczej Spółki zostaną opublikowane bezzwłocznie po ich otrzymaniu przez Spółkę.

Podstawa Prawna: §3 ust.2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

28 listopada 2014 / Raporty bieżące EBI