EBI 46/12 Zawarcie listu intencyjnego ze spółką Fotowoltaika Sp. z o.o.

EBI 46/12 Zawarcie listu intencyjnego ze spółką Fotowoltaika Sp. z o.o.

Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 6 grudnia 2012 roku został notarialnie zawarty List Intencyjny ze spółką Fotowoltaika Sp. z o.o. z siedzibą w Radzyniu Chełmińskim, precyzujący zasady współpracy i zobowiązujący obie strony do określenia w przyszłych umowach bilateralnych, w sposób szczegółowy i wzajemnie wiążących praw i obowiązków wynikających z realizacji wspólnych celów biznesowych.

Przedmiot działalności Fotowoltaika Sp. z o.o. obejmuje obszar odnawialnych źródeł energii, a w szczególności przedsięwzięcia dotyczące farm wiatrowych i zespołów ogniw fotowoltaicznych. Ponadto, spółka zajmuje się poszukiwaniem partnerów biznesowych zainteresowanych inwestycjami kapitałowymi w przedsięwzięcia obejmujące budowę farm wiatrowych i zespołów ogniw fotowoltaicznych.

Współpraca z Fotowoltaika Sp. z o.o. umożliwi Emitentowi kontakt i współpracę z podmiotami gospodarczymi zainteresowanymi inwestycjami kapitałowymi, budową farm wiatrowych i zespołów ogniw fotowoltaicznych, co z kolei przyczyni się do zwiększenia możliwości realizacji nowych przedsięwzięć oraz rozwoju Spółki.

Podstawa Prawna: § 3 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

6 grudnia 2012 / Raporty bieżące EBI