EBI 46/14 Odwołanie Prokurenta Spółki

EBI 46/14 Odwołanie Prokurenta Spółki

Zarząd Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy informuje, że w dniu 3 grudnia 2014 roku Prezes Zarządu odwołał udzieloną prokurę Pani Barbarze Owockiej Turowskiej.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.”

3 grudnia 2014 / Raporty bieżące EBI