EBI 47/12 Zawarcie umowy z Industry & Modern Energy Group Sp. z o.o.

EBI 47/12 Zawarcie umowy z Industry & Modern Energy Group Sp. z o.o.

Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 17 grudnia 2012 roku została zawarta umowa z firmą Industry & Modern Energy Group Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu na realizację w ramach Generalnego Wykonawstwa projektu Farmy Wiatrowej na kwotę 2.450.000,00 PLN.

Przedmiotowa Farma ma zostać oddana do eksploatacji w terminie do 30 czerwca 2014r. W ramach ww. umowy do zadań Emitenta należy zaliczyć:
- kompleksową obsługę projektu m.in. w zakresie administracyjno-prawnych aspektów budowy Farmy do momentu uzyskania pozwolenia na jej budowę,
- pełnienie roli Inwestora Zastępczego w zakresie budowy przedmiotowej inwestycji,
- oddanie do eksploatacji Farmy zgodnie z wymaganymi przepisami prawa energetycznego i stosownymi umowami zawartymi z Operatorami Systemów Dystrybucyjnych.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

17 grudnia 2012 / Raporty bieżące EBI