EBI 48/12 Powołanie spółki celowej

EBI 48/12 Powołanie spółki celowej

Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 17 grudnia 2012 roku na podstawie aktu notarialnego zawiązana została spółka zależna Emitenta pod firmą PV MAKER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z kapitałem zakładowym 5.000,00 PLN, w której INVENTI S.A. objęła 80% udziałów.

PV MAKER Sp. z o.o. będzie działała w charakterze spółki celowej, powołanej do projektowania, budowy i eksploatacji farm fotowoltaicznych.
Działalność powołanej spółki wpisuje się w strategię działalności INVENTI S.A. i wychodzi naprzeciw polityce polskiego rządu związanej z odnawialnymi źródłami energii oraz planom dotyczącym zwiększania udziału tej energii w produkcji energii elektrycznej ogółem.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu -”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

19 grudnia 2012 / Raporty bieżące EBI