EBI 50/12 Sprzedaż udziałów w spółce zależnej

EBI 50/12 Sprzedaż udziałów w spółce zależnej

Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 21 grudnia 2012 roku dokonał sprzedaży 20% udziałów posiadanych przez INVENTI S.A. w spółce zależnej Farmy Wiatrowe Kaszuby Sp. z o.o. (FWK Sp. z o.o.) za kwotę 535.000 PLN. Nowym udziałowcem ww. spółki jest firma POSEYIX Development Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, której podstawowym przedmiotem działalności jest generalne wykonawstwo i realizacja inwestycji budowlanych.

Zadaniem Spółki FWK Sp. z o.o. jest realizacja Farmy Wiatrowej o mocy ok. 90 MW w terminie do końca 2014 roku. Łączna wartość inwestycji wynosi ok. 140 mln EURO.
Wspólnym celem obecnych udziałowców spółki Farmy Wiatrowe Kaszuby Sp. z o.o. jest:
- przygotowanie projektu Farmy Wiatrowej o mocy ok. 90 MW do uzyskania pozwolenia na budowę,
- zawarcie wszystkich niezbędnych umów do uruchomienia przedmiotowej Farmy,
- wybudowanie i rozpoczęcie eksploatacji inwestycji.

Powyższe przedsięwzięcie wpisuje się w strategię działania INVENTI S.A., o której Emitent informował w Dokumencie Informacyjnym Spółki.

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

3 stycznia 2013 / Raporty bieżące EBI