EBI 5/14 Raport kwartalny za IV kwartał 2013 roku

EBI 5/14 Raport kwartalny za IV kwartał 2013 roku

Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za IV kwartał 2013 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

EBI 5/14 Raport kwartalny za IV kwartał 2013 roku

14 lutego 2014 / Raporty okresowe EBI