EBI 5/20 Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2019