EBI 5/2013 Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2013 roku

EBI 5/2013 Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2013 roku

Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą Bydgoszczy podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2013 roku.
Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:
- raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2012 r. – 14 lutego 2013 r.
- raport roczny za rok obrotowy 2012 – 8 kwietnia 2013 r.
- raport okresowy kwartalny za I kwartał 2013 r. – 15 maja 2013 r.
- raport okresowy kwartalny za II kwartał 2013 r. – 14 sierpnia 2013 r.
- raport okresowy kwartalny za III kwartał 2013 r. – 14 listopada 2013 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego, zgodnie z regulacjami obowiązującymi w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

25 stycznia 2013 / Raporty bieżące EBI