EBI 6/17 Zmiany w Radzie Nadzorczej

EBI 6/17 Zmiany w Radzie Nadzorczej

Zarząd Spółki Bras S.A. informuje, że dnia 26.05.2017 roku podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia została odwołana Pani  Hanna Piworun, obecnie Piróg, oraz zostali powołani Pani Agnieszka Zalewska-Kitka i Pan Tomasz Korczak.

Spółka życiorysy nowych Członków Rady Nadzorczej opublikuje bezzwłocznie po ich otrzymaniu.

§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu; „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

26 maja 2017 / Raporty bieżące EBI