EBI 6/18 Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2017

EBI 6/18 Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2017

Zarząd BRAS S.A. przekazuje w załączeniu treść jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 rok.Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

BRAS SA Jednostkowy Raport Roczny 2017 BRAS SA Skonsolidowany Raport Roczny 2017 BRAS sprawozdanie biegłego rewidenta jednostkowe BRAS sprawozdanie biegłego rewidenta skonsolidowane BRAS raport uzupełniający sprawozdanie jednostkowe i skonsolidowane

30 maja 2018 / Raporty okresowe EBI