EBI 6/18 Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2017