EBI 6/20 Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BRAS S.A. wraz z projektami uchwał

EBI 6/20 Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BRAS S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki BRAS S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w trybie art. 402² zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 30 czerwca 2020 roku o godzinie 12.00 w Kancelarii Notarialnej Bogumiła Drozda, Barbara Smolarek w Bydgoszczy przy ulicy Marszałka Focha 12/4, 85-070.

W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał, proponowana zmiana Statutu, wzór pełnomocnictwa.Podstawa prawna EBI: § 4 ust. 2 pkt 1 -3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

3 czerwca 2020 / Raporty okresowe EBI