EBI 6/2012 Zawarcie umowy objęcia przez INVENTI S.A. udziałów Agrowind Sp. z o.o.

EBI 6/2012 Zawarcie umowy objęcia przez INVENTI S.A. udziałów Agrowind Sp. z o.o.

Raport Bieżący

Spółka: INVENTI S.A.
Numer: 6/2012
Data: 2012-05-18 14:06:57
Typy rynków: NewConnect – Rynek Akcji GPW
Tytuł: Zawarcie umowy objęcia przez INVENTI S.A. udziałów Agrowind Sp. z o.o.
Dane szczegółowe:

Zarząd INVENTI S.A. informuje, iż w dniu 17 maja 2012r. roku podpisał umowę ze wspólnikami Agrowind Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.

Przedmiotem niniejszej umowy jest objęcie przez INVENTI S.A. 10% udziałów w Spółce Agrowind Sp. z o.o. w zamian za część posiadanych przez INVENTI S.A. aktywów związanych z projektem Farmy Wiatrowej Bytów na terenie gmin Tuchomie i Borzytuchom w powiecie bytowskim. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem podpisania i zostaje zawarta do czasu przejęcia udziałów Spółki Agrowind Sp. z o.o. przez zamknięty Fundusz EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (wcześniejsza nazwa: Plejada Energia Odnawialna Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych) z siedzibą w Gdańsku, w zamian za certyfikaty Funduszu.

Na mocy umowy INVENTI S.A. stanie się udziałowcem Agrowind Sp. z o.o., a następnie wspomnianego wyżej Funduszu, biorąc udział w kompleksowej realizacji w systemie EPC projektu Farmy Wiatrowej Bytów o mocy 100 MW. W opinii Zarządu podpisanie przedmiotowej umowy stanowi fakt realizacji przyjętych planów strategicznych, dając możliwość osiągnięcia w przyszłości przez Spółkę wysokich wyników finansowych.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 

Plik Raportu:
Osoby reprezentujące spółkę
Zdzisław Zachwieja, Wiceprezes
Barbara Owocka-Turowska, Prokurent

 

31 maja 2012 / Raporty bieżące EBI