EBI 7/14 Uczestnictwo w projekcie unijnym: Leonardo da Vinci Transfer of Innovation Project in the framework of the Life Long Learning Programme 2007-2013

EBI 7/14 Uczestnictwo w projekcie unijnym: Leonardo da Vinci Transfer of Innovation Project in the framework of the Life Long Learning Programme 2007-2013

Zarząd Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: Spółka, Emitent) informuje, że dnia 26 lutego 2014 roku została podpisana umowa (No. 2013-1-PL1-LEO05-37536) pomiędzy Bydgoską Szkołą Wyższą (jako koordynatorem projektu), a Emitentem dotycząca współpracy w projekcie „European Training Programme on Energy Efficient Renovation of Old Buildings – ETEROB”, stanowiącym element programu „Leonardo da Vinci Transfer of Innovation Project in the framework of the Life Long Learning Programme 2007-2013″.

Całkowity koszt projektu szacowany jest na 294 954,06 euro, natomiast maksymalny wkład środków programu Leonardo da Vinci pokrywa 212 366,70 euro.

Przewidywane korzyści finansowe dla Emitenta z realizacji ww. projektu wyniosą 20 051,20 Euro.

Uczestnictwo w programie stanowi realizacje decyzji nr 1720/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 r.

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 

27 lutego 2014 / Raporty bieżące EBI