EBI 7/17 Treść uchwał podjętych na NWZ w dniu 26 maja 2017 r. wraz ze zmianami i tekstem jednolitym Statutu

EBI 7/17 Treść uchwał podjętych na NWZ w dniu 26 maja 2017 r. wraz ze zmianami i tekstem jednolitym Statutu

Zarząd Bras S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na NWZ dnia 26 maja 2017 r. wraz ze zmianami Statutu oraz tekstem jednolitym.

§ 4 ust. 2 pkt. 2) oraz 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Bras NWZ 26V2017

BRAS zmiany Statutu Spółki NWZ 26052017

statut uaktualniony na dzień 26052017

26 maja 2017 / Raporty bieżące EBI