EBI 7/2012 Korekta raportu nr 6/2012 z dnia 18.05.2012r. – Zawarcie umowy objęcia przez INVENTI S.A. udziałów Agrowind Sp. z o.o.

EBI 7/2012 Korekta raportu nr 6/2012 z dnia 18.05.2012r. – Zawarcie umowy objęcia przez INVENTI S.A. udziałów Agrowind Sp. z o.o.

Raport Bieżący

Spółka: INVENTI S.A.
Numer: 7/2012
Data: 2012-05-21 14:21:06
Typy rynków: NewConnect – Rynek Akcji GPW
Tytuł: Korekta raportu nr 6/2012 z dnia 18.05.2012r. – Zawarcie umowy objęcia przez INVENTI S.A. udziałów Agrowind Sp. z o.o.
Dane szczegółowe:
Zarząd INVENTI S.A. przekazuje korektę raportu bieżącego nr 6/2012 z dnia 18.05.2012 roku – Zawarcie umowy objęcia przez INVENTI S.A. udziałów Agrowind Sp. z o.o. Korekta dotyczy sprostowania oczywistej omyłki w nazwie Zamkniętego Funduszu Inwestycyjnego, który w ramach zawartej umowy przejmie udziały Spółki Agrowind Sp. z o.o.

Brzmienie przed korektą:

Zarząd INVENTI S.A. informuje, iż w dniu 17 maja 2012r. roku podpisał umowę ze wspólnikami Agrowind Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.

Przedmiotem niniejszej umowy jest objęcie przez INVENTI S.A. 10% udziałów w Spółce Agrowind Sp. z o.o. w zamian za część posiadanych przez INVENTI S.A. aktywów związanych z projektem Farmy Wiatrowej Bytów na terenie gmin Tuchomie i Borzytuchom w powiecie bytowskim. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem podpisania i zostaje zawarta do czasu przejęcia udziałów Spółki Agrowind Sp. z o.o. przez zamknięty Fundusz EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (wcześniejsza nazwa: Plejada Energia Odnawialna Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych) z siedzibą w Gdańsku, w zamian za certyfikaty Funduszu.

Na mocy umowy INVENTI S.A. stanie się udziałowcem Agrowind Sp. z o.o., a następnie wspomnianego wyżej Funduszu, biorąc udział w kompleksowej realizacji w systemie EPC projektu Farmy Wiatrowej Bytów o mocy 100 MW. W opinii Zarządu podpisanie przedmiotowej umowy stanowi fakt realizacji przyjętych planów strategicznych, dając możliwość osiągnięcia w przyszłości przez Spółkę wysokich wyników finansowych.

Brzmienie po korekcie:

Zarząd INVENTI S.A. informuje, iż w dniu 17 maja 2012r. roku podpisał umowę ze wspólnikami Agrowind Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.

Przedmiotem niniejszej umowy jest objęcie przez INVENTI S.A. 10% udziałów w Spółce Agrowind Sp. z o.o. w zamian za część posiadanych przez INVENTI S.A. aktywów związanych z projektem Farmy Wiatrowej Bytów na terenie gmin Tuchomie i Borzytuchom w powiecie bytowskim. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem podpisania i zostaje zawarta do czasu przejęcia udziałów Spółki Agrowind Sp. z o.o. przez Plejada Energia Odnawialna Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, należącego do EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (wcześniejsza nazwa: Plejada Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.) z siedzibą w Gdańsku, w zamian za certyfikaty Funduszu.

Na mocy umowy INVENTI S.A. stanie się udziałowcem Agrowind Sp. z o.o., a następnie uczestnikiem wspomnianego wyżej Funduszu, biorąc jednocześnie udział w kompleksowej realizacji w systemie EPC projektu Farmy Wiatrowej Bytów o mocy 100 MW. W opinii Zarządu podpisanie przedmiotowej umowy stanowi fakt realizacji przyjętych planów strategicznych, dając możliwość osiągnięcia w przyszłości przez Spółkę wysokich wyników finansowych.

Podstawa Prawna: § 3 ust. 2 ppkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

Plik Raportu:
Osoby reprezentujące spółkę
Zdzisław Zachwieja, Wiceprezes
Barbara Owocka-Turowska, Prokurent

 

31 maja 2012 / Raporty bieżące EBI