EBI 7/2015 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVENTI S.A. wraz z projektami uchwał

EBI 7/2015 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVENTI S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: „Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 27 maja 2015 roku o godzinie 12.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w Bydgoskiej Szkole Wyższej, przy ul. Unii Lubelskiej 4 w Bydgoszczy.

Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajduje się w załączniku.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1,2 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

ogloszenie2015 uchwaly2015

8 kwietnia 2015 / Raporty bieżące EBI