EBI 7/2018 Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BRAS S.A. wraz z projektami uchwał

EBI 7/2018 Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BRAS S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki BRAS S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w trybie art. 402² zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 29 czerwca 2018 roku o godzinie 12.00 w Kancelarii Notarialnej Łukasza Chwiałkowskiego w Toruniu przy ulicy Łaziennej lokal 32, 87-100.

W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa.Podstawa prawna EBI: § 4 ust. 2 pkt 1 -3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

BRAS formularz pełnomocnictwa na ZWZ 29062018

BRAS ogłoszenie ZWZ 29062018

BRAS projekty uchwał ZWZ 29062018

1 czerwca 2018 / Raporty bieżące EBI