EBI 8/13 Zakup udziałów spółki Hydropower Sp. z o.o.

EBI 8/13 Zakup udziałów spółki Hydropower Sp. z o.o.

Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 14 lutego 2013 roku Spółka nabyła 60 udziałów spółki Hydropower Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy o wartości nominalnej 30.000 zł, za kwotę 300.000,00 zł, stanowiących 60% kapitału zakładowego oraz dających 60% głosów na Zgromadzeniu Wspólników Hydropower Sp. z o.o. W wyniku objęcia udziałów Emitent stał się podmiotem dominującym w stosunku do spółki Hydropower Sp. z o.o..
Spółka Hydropower Sp. z o.o. realizować będzie projekt budowy elektrowni wodnej Dobroszów o mocy 1,2 MW, z docelową możliwością rozszerzenia mocy do 1,6MW. Stan prac nad projektem jest zaawansowany, a przewidywane uruchomienie pierwszego etapu projektu w/w elektrownii ma nastąpić do dnia 30 czerwca 2014 roku.
Ponadto, Zarząd Inventi S.A. przewiduje wspólnie z Hydropower Sp. z o.o. możliwość rozszerzenia planów inwestycyjnych o budowę drugiej elektrownii wodnej w okolicy Tarnowa o planowanej mocy 2MW.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

18 lutego 2013 / Raporty bieżące EBI