EBI 8/17 Raport roczny BRAS S.A. za rok 2016

EBI 8/17 Raport roczny BRAS S.A. za rok 2016

Zarząd Spółki BRAS Spółka Akcyjna przekazuje do publicznej wiadomości w załączeniu raport roczny BRAS Spółka Akcyjna wraz z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016.

Podstawa prawna:

§5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

BRAS SA Raport Roczny 2016

zalacznik 1 bras opinia z raportem biegłego 2016

31 maja 2017 / Raporty okresowe EBI