EBI 8/18 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Bras S.A. w dniu 29 czerwca 2018r.