EBI 8/20 Wypowiedzenie umowy Animatorowi Rynku – powtórne nadanie

EBI 8/20 Wypowiedzenie umowy Animatorowi Rynku – powtórne nadanie

Zarząd spółki Bras S.A. (dalej: „Emitent”) w dniu dzisiejszym zauważył, że nie został nadany prawidłowo raport z dnia 19 lutego 2020 roku dotyczący wypowiedzenia umowy Animatorowi Rynku. Z tego powodu nadaje go ponownie, jednocześnie zwracając uwagę, że informacja była dostępna na stronie Emitenta.

Treść raportu:

„Zarząd spółki Bras S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym wypowiedział umowę animatorowi rynku – Dom Maklerski BDM S.A.. Umowa posiada trzymiesięczny okres wypowiedzenia.Podstawa prawna: §3 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.”

30 czerwca 2020 / Raporty bieżące EBI