EBI 8/2012 Uzyskanie dostępu do systemu ESPI

EBI 8/2012 Uzyskanie dostępu do systemu ESPI

Raport Bieżący

Spółka: INVENTI S.A.
Numer: 8/2012
Data: 2012-05-22 12:47:54
Typy rynków: NewConnect – Rynek Akcji GPW
Tytuł: Uzyskanie dostępu do systemu ESPI
Dane szczegółowe:

Zarząd INVENTI S.A. informuje, iż w dniu 22 maja 2012 roku Komisja Nadzoru Finansowego w Warszawie przydzieliła INVENTI S.A. dostęp do Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI). W związku z powyższym od tego dnia INVENTI S.A. rozpoczyna przekazywanie wymaganych informacji za pośrednictwem systemu ESPI.

Podstawa prawna: Inne uregulowania

 

Plik Raportu:
Osoby reprezentujące spółkę
Zdzisław Zachwieja, Wiceprezes
Barbara Owocka-Turowska, Prokurent

 

31 maja 2012 / Raporty bieżące EBI