EBI 9/14 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2013

EBI 9/14 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2013

Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (daje: „Spółka”) przekazuje informuję o zmianie terminu publikacji raportu rocznego Spółki za rok obrotowy 2013.

Zgodnie z harmonogramem publikacji raportów okresowych w 2014 roku (podanym do informacji publicznej raportem bieżącym nr 1/2014 z dnia 08.01.2014 roku), pierwotny termin publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2013 wyznaczony był na dzień 3 czerwca 2014 roku. Nowy termin publikacji raportu rocznego za 2013 rok został ustalony na dzień 21 marca 2014 r.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

19 marca 2014 / Raporty bieżące EBI