EBI 9/16 Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INVENTI S.A. w dniu 15 lutego 2016 roku