EBI 9/18 Raport okresowy za II kwartał 2018

EBI 9/18 Raport okresowy za II kwartał 2018

Zarząd Spółki Bras S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za II kwartał 2018 r.

raport 2Q 2018 BRAS

Podstawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

14 sierpnia 2018 / Raporty okresowe EBI