EBI 9/20 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Bras S.A. w dniu 30 czerwca 2020 r.

EBI 9/20 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Bras S.A. w dniu 30 czerwca 2020 r.

Zarząd Spółki Bras S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Bras S.A. w dniu 30 czerwca 2020 r.protokół ZWA BRAS 30062020

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 i 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

30 czerwca 2020 / Raporty bieżące EBI