EBI 9/2012 Wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii G do obrotu na rynku NewConnect

EBI 9/2012 Wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii G do obrotu na rynku NewConnect

Raport Bieżący

Spółka: INVENTI S.A.
Numer: 9/2012
Data: 2012-05-30 11:47:04
Typy rynków: NewConnect – Rynek Akcji GPW
Tytuł: Wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii G do obrotu na rynku NewConnect
Dane szczegółowe:
Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy informuje, iż w dniu 29 maja 2012 roku na podstawie Uchwały Nr 505/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect wprowadzonych zostało 482 000 (czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki INVENTI S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 

Plik Raportu:
Osoby reprezentujące spółkę
Tadeusz Kołosowski, Prezes Zarządu
Zdzisław Zachwieja, Wiceprezes Zarządu

 

31 maja 2012 / Raporty bieżące EBI