EBI30/16 Zbycie aktywów o istotnej wartości

EBI30/16 Zbycie aktywów o istotnej wartości

Zarząd Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy informuje, iż w dniu 30 czerwca 2016 r. zbył aktywa oraz prawa projektów:

• Mikro Elektrownia Wodna Mogilno 1

• Mikro Elektrownia Wodna Mogilno 2

• Farma Fotowoltaiczna Mogilno

• Instalacja Fotowoltaiczna na Ośrodku Wypoczynkowym

• Mikro Elektrownia Wodna Bory 1

• Mikro Elektrownia Wodna Bory 2

W umowie wartość powyższych projektów została ustalona na kwotę

170.000,00 zł (sto siedemdziesiąt tysięcy złotych) brutto.

Projekty od dłuższego czasu z uwagi na otoczenie prawne jak i zmiany w działalności Emitenta nie były rozwijane.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

1 lipca 2016 / Raporty bieżące EBI