ESPI 10/2015 Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi

ESPI 10/2015 Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd Spółki Inventi S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 28 lipca 2015 roku otrzymał list (datowany na 14.07.2015 r.) z zawiadomieniem od Członka Rady Nadzorczej (osoba nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych) w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku:

 

„Zawiadomienie na podstawie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Jako członek rady nadzorczej informuję o zawarciu następujących transakcji na akcjach INVENTI S.A. w notowaniach ciągłych na rynku NewConnect:

- kupno

14.04.2015 – 31000 cena 7 gr, 16.04.2015 -111 cena 6 gr, 23.04.2015 – 326186 cena 5 gr, 13.05.2015 – 2500 cena 4 gr, 08.07.2015 – 88621 cena 4 gr

- sprzedaż

16.06.2015 – 2500 cena 5 gr”

29 lipca 2015 / Raporty ESPI