ESPI 1/2015 Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi

ESPI 1/2015 Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi

Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Zarząd Spółki Inventi S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 29 stycznia 2015 roku powziął informację o zawiadomieniu od Pana Pawła Ratyńskiego (Członka Rady Nadzorczej) w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku:

 

„Zawiadomienie na podstawie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Informuję o zawarciu w roku 2014, w okresie pełnienia przeze mnie funkcji członka rady nadzorczej, następujących transakcji na akcjach INVENTI S.A. w notowaniach na rynku NewConnect:

- kupno

15.05. – 75453 cena 6 gr, 2.06. – 22618 cena 5 gr, 7.07. – 31412 cena 4 gr, 8.07. – 15472 cena 4 gr, 10.07. – 19096 cena 4 gr, 2.12. – 169330 cena 3 gr

- sprzedaż

24.07. – 22166 cena 5 gr.”

30 stycznia 2015 / Raporty ESPI