ESPI 1/2020 Negocjacje dotyczące zakupu aktywów o znacznej wartości

ESPI 1/2020 Negocjacje dotyczące zakupu aktywów o znacznej wartości

Zarząd Bras S.A. (dalej Emitent) podaje do publicznej wiadomości, że od dnia 01 czerwca 2020 roku prowadzi negocjacje z Polish American Investment Fund, LLC (dalej PAIF) w zakresie możliwości zakupu 3 770 125 sztuk akcji United S.A. oraz spłaty zobowiązań Emitenta wobec PAIF. Finansowanie ma pochodzić z emisji akcji z kapitału docelowego Emitenta.

2 czerwca 2020 / Raporty ESPI