ESPI 12/2016 Wykaz Akcjonariuszy powyżej 5% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.06.2016 r.

ESPI 12/2016 Wykaz Akcjonariuszy powyżej 5% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.06.2016 r.

Zarząd spółki pod firmą Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu które odbyło się w dniu 30 czerwca 2016 r.:

UNITED S.A. – posiadający 40000 akcji, dających 40000 głosów, co stanowiło 100 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i 6,29 % w ogólnej liczbie głosów.

1 lipca 2016 / Raporty ESPI