ESPI 14/2015 Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi

ESPI 14/2015 Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd Spółki Inventi S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 17 listopada 2015 roku otrzymał list (datowany na 12.11.2015 r.) z zawiadomieniem od Członka Rady Nadzorczej (osoba nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych) w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku.

zawiadomienie

18 listopada 2015 / Raporty ESPI