ESPI 15/2013 Zawiadomienie o nabyciu akcji INVENTI S.A. przez Członka Rady Nadzorczej Emitenta