ESPI 15/2015 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVENTI S.A. wraz z projektami uchwał

ESPI 15/2015 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVENTI S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: „Spółka”) w związku z żądaniem z dnia 20 listopada 2015 roku (i jego modyfikacją z dnia 24 listopada 2015 roku) akcjonariusza działającego pod firmą Walton Spencer LLC z siedzibą w stanie Delaware, USA, reprezentującego 10,01% kapitału zakładowego Spółki, działając na podstawie art. 400 § 1 KSH zwołuje w trybie art. 402[1], art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ), które odbędzie się 22 grudnia 2015 roku o godzinie 12.00 w Bydgoskiej Szkole Wyższej, przy ul. Unii Lubelskiej 4 w Bydgoszczy.

Pliki znajdują się w zakładce Walne Zgromadzenia

25 listopada 2015 / Raporty ESPI