ESPI 16/2013 Zawiadomienie o objęciu akcji INVENTI S.A. przez Członka Rady Nadzorczej Emitenta