ESPI 16/2015 Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi